ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:45 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΒΡΑΣΜΟΣ

|
ΒΡΑΣΜΟΣ
ΒΡΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Έχουμε μια πειραματική διάταξη που αποτελείται από ένα ανοιχτό δοχείο που περιέχει νερό και από ένα θερμόμετρο που μετράει τη θερμοκρασία του νερού.Θερμαίνουμε το δοχείο και παρατηρούμε τα ακόλουθα:Στην αρχή της θερμάνσεως,η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται και όταν γίνει περίπου 50 °C εμφανίζονται μικρές φυσαλίδες που σπάζουν όταν φθάσουν στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.Οι φυσαλίδες αυτές περιέχουν τον αέρα που ήταν διαλυμένος στο νερό.
Έχουμε μια πειραματική διάταξη που αποτελείται από ένα ανοιχτό δοχείο που περιέχει νερό και από ένα θερμόμετρο που μετράει τη θερμοκρασία του νερού
 Ύστερα,και ενώ η θερμοκρασία του νερού συνεχίζει να αυξάνεται,σχηματίζονται κοντά στον πυθμένα του δοχείου μικρές φυσαλίδες που περιέχουν ατμό.Οι φυσαλίδες αυτές δε φθάνουν ως την ελεύθερη επιφάνεια του νερού,γιατί,καθώς ανεβαίνουν,συναντούν ψυχρότερα στρώματα νερού και ο ατμός τους υγροποιείται.Έτσι οι φυσαλίδες εξαφανίζονται παράγοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο που αποτελεί προμήνυμα του βρασμού.
 Όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει στους 100 °C,παράγονται σε όλη τη μάζα του νερού μεγαλύτερες φυσαλίδες ατμού.Οι φυσαλίδες αυτές φθάνουν ως την ελεύθερη επιφάνεια του νερού και εκεί σπάζουν δημιουργώντας σ'αυτήν αναταραχή.Από τη στιγμή αυτή αρχίζει ο βρασμός του νερού.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΡΑΣΜΟΥ

 Άρα:
 Βρασμός ονομάζεται η γρήγορη παραγωγή ατμών από όλη τη μάζα ενός υγρού με μορφή φυσαλίδων.
Βρασμός ονομάζεται η γρήγορη παραγωγή ατμών από όλη τη μάζα ενός υγρού με μορφή φυσαλίδων
 Ο βρασμός αποτελεί  μια από τις αλλαγές φάσεων της φυσικής μορφής της ύλης.Διακρίνεται από την εξάτμιση από το γεγονός ότι στο βρασμό έχουμε δημιουργία φυσαλίδων αερίου σε όλο τον όγκο του υγρού,ενώ στην εξάτμιση έχουμε διαφυγή μορίων του υγρού μόνο από την επιφάνειά του.
Tα μόρια του υγρού δεν είναι σταθερά μεταξύ τους συνδεδεμένα,όπως στα στερεά,αλλά είναι πιο ελεύθερα   
 Καθώς θερμαίνεται ένα υγρό τα σωματίδιά του που συγκροτούν αυτό αρχίζουν να ταλαντώνονται όλο και ταχύτερα.Έτσι σιγά σιγά υπερνικούν τις μεταξύ τους ελκτικές δυνάμεις που τα συγκρατούν στις πρότερες θέσεις ισορροπίας τους με αποτέλεσμα το υγρό ν' αρχίζει να βράζει. 
 Ο βρασμός είναι μια τυπική περίπτωση μετατροπής μιας μορφής ενέργειας σε κάποια άλλη.Στην περίπτωση του βρασμού η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική, δηλαδή αρχίζει να κινεί τα μόρια του υγρού.Όπως είναι γνωστό,τα μόρια του υγρού δεν είναι σταθερά μεταξύ τους συνδεδεμένα,όπως π.χ. στο ξύλο ή στο σίδερο,αλλά είναι πιο ελεύθερα. 
Κατά την διάρκεια του βρασμού μερικά μόρια αποκολούνται από την υπόλοιπη μάζα με τη μορφή του ατμού και να αιωρούνται στον αέρα
 Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενός υγρού, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η κίνηση των μορίων που το αποτελούν.Σε κάποια στιγμή η δύναμη που συνδέει τα διάφορα μόρια μεταξύ τους θα είναι μικρότερη από τη δύναμη που αποκτούν τα μόρια με την κίνηση.Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν μερικά μόρια να αποκολλούνται από την υπόλοιπη μάζα με τη μορφή του ατμού και να αιωρούνται στον αέρα.
Βρασμός μιας λίμνης
 Υπάρχουν διάφορα είδη βρασμών.Αν πέσει νερό σε μια επιφάνεια που έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από εκείνη που έχει το νερό,τότε θα αρχίσει το νερό να θερμαίνεται στα σημεία εκείνα που ακουμπούν πάνω στη ζεστή επιφάνεια,ανεξάρτητα από το ποια θερμοκρασία μπορεί να έχει ο υπόλοιπος όγκος του νερού.Όταν ο βρασμός γίνεται π.χ. με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε ο βρασμός γίνεται σ' όλο τον όγκο του νερού και σχηματίζονται φυσαλίδες επίσης από όλο τον όγκο του νερού, σ' αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση που σχηματίζονται φυσαλίδες μόνο στην επιφάνεια που άμεσα θερμαίνεται. 

ΝΟΜΟΙ ΒΡΑΣΜΟΥ

 Αν κατά την εκτέλεση του πειράματος η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή και σημειώνουμε τη θερμοκρασία τη θερμοκρασία του νερού,π.χ. κάθε 1 min,μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα της μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο κατά το πείραμα του βρασμού.
Διάγραμμα της μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο κατά το πείραμα του βρασμού
 Όταν η πίεση που επικρατεί στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού είναι σταθερή:
α) Ο βρασμός του υγρού αρχίζει σε ορισμένη θερμοκρασία που είναι χαρακτηριστική για κάθε υγρό και για κάθε πίεση και λέγεται θερμοκρασία βρασμού ή σημείο ζέσεως.
β) Όσο διαρκεί ο βρασμός,η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και ίση με το σημείο ζέσεως.

ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΣΕΩΣ

 Το σημείο ζέσεως είναι το οριακό σημείο θερμοκρασίας που μπορεί να αναπτυχθεί σε μια καθαρή ουσία σε κανονικές συνθήκες.Συνεπώς όσο και να εξακολουθεί να βράζει η ουσία αυτή η θερμοκρασία της μάζας της δεν υπερβαίνει το σημείο αυτό.
Το σημείο ζέσεως του νερού
 Κανονικό σημείο ζέσεως ονομάζεται το σημείο ζέσεως όπου η πίεση που επικρατεί στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι ίση με την κανονική ατμοσφαιρική πίεση (1 atm).Το πείραμα που αναφέραμε αποδεικνύει ότι το κανονικό σημείο ζέσεως του νερού είναι 100 °C.
Το βράσιμο του φαγητού 
 Ο βρασμός χρησιμοποιείται καθημερινά από τον άνθρωπο και έχει μεγάλο φάσμα εφαρμογών,από το βράσιμο του φαγητού μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή κίνησης.Στη Μεταλλουργία ο όρος βρασμός χαρακτηρίζει τη διαδικασία του καθαρισμού των μετάλλων από τις διάφορες προσμίξεις ή ακόμα και τον μεταξύ τους διαχωρισμό που γίνεται δια της εξαέρωσης,όπως π.χ. συμβαίνει στο καθαρισμό του υδραργύρου,ή του ψευδαργύρου κ.ά.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:52 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΑΙΤ

|
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΑΙΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΑΙΤ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Πολλές φορές είναι χρήσιμο στην καθημερινή μας ζωή να γνωρίζουμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.Για παράδειγμα,κάθε φορά που θέλουμε να βγούμε από το σπίτι μας πρέπει να γνωρίζουμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι το περιβάλλον για να ντυθούμε κατάλληλα.Όταν ήσουν μικρός,κάθε φορά που φαινόσουν άκεφος,πιθανόν να θυμάσαι τη μητέρα σου να βάζει το χέρι της στο μέτωπο σου για να αισθανθεί πόσο ζεστό είναι ώστε να διαπιστώσει αν είσαι άρρωστος.Στην καθημερινή ζωή συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με το πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.Είναι δυνατόν με τις αισθήσεις μας να εκτιμήσουμε τη θερμοκρασία ενός σώματος;
Η πρώτη ατμομηχανή που κατασκευάστηκε από τον Τόμας Νιούκομεν και το βοηθό του Τζον Κάλυ το 1712 στη Αγγλία.Χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού.Η μηχανή αυτή τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε αργότερα από τον Βατ (1765) και αποτέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων ατμομηχανών
 Όταν ακουμπάς με το χέρι σου το μεταλλικό πόμολο της ξύλινης πόρτας, το πόμολο σου φαίνεται πιο κρύο από την πόρτα.Έχουν όμως διαφορετική θερμοκρασία;Οι αισθήσεις μας πολλές φορές μας παραπλανούν.
Μέσα σε ζεστό και σε παγωμένο νερό βυθίζουμε από ένα θερμόμετρο. Κατόπιν, βυθίζουμε τα θερμόμετρα μέσα σε ένα φλιτζάνι χλιαρό τσάι. Μέσα στο τσάι η ένδειξη των θερμομέτρων είναι η ίδια. Με το θερμόμετρο μετράμε αντικειμενικά τη θερμοκρασία ενός σώματος
 Για να μετρήσουμε με αντικειμενικό τρόπο τη θερμοκρασία ενός σώματος, χρησιμοποιούμε τα θερμόμετρα.
Το θερμόμετρο πρέπει να είναι σε επαφή μόνο με το σώμα που θερμομετρούμε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξή του
 Η θερμοκρασία του σώματος προσδιορίζεται από την ένδειξη του θερμομέτρου,το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με αυτό.Η λειτουργία των θερμομέτρων βασίζεται στη μεταβολή των ιδιοτήτων ορισμένων υλικών όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία τους.Για παράδειγμα, στο υδραργυρικό θερμόμετρο όταν η θερμοκρασία αυξάνεται,το μήκος της στήλης του υδραργύρου μεγαλώνει.Τα θερμόμετρα υπάρχουν σε διάφορους τύπους και μεγέθη.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΑΙΤ

 Το 1717 ο Γερμανός φυσικός και κατασκευαστής οργάνων Φαρενάιτ,επειδή δεν ήθελε να χρησιμοποιεί αρνητικές θερμοκρασίες,όρισε ως 0 τη χαμηλότερη θερμοκρασία που είχε πετύχει στο εργαστήριο του:τη θερμοκρασία ενός μείγματος ίσων ποσοτήτων από πάγο,νερό και θαλασσινό αλάτι.
Ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ (γερμανικάDaniel Gabriel Fahrenheit,24 Μαΐου 1686,Γκντανσκ16 Σεπτεμβρίου 1736,Χάγη) ήταν Γερμανοπολωνικής καταγωγής Ολλανδός φυσικός,μηχανικός και εφευρέτης
 Τη θερμοκρασία του υγιούς ανθρώπινου σώματος την όρισε ως το 96 της κλίμακας και χώρισε το διάστημα μεταξύ των δυο αυτών αριθμών σε 96 ίσα τμήματα.Με βάση αυτές τις υποδιαιρέσεις,η κλίμακα μπορεί να επεκταθεί σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Αντιστοιχία μεταξύ της κλίμακας Κελσίου και της κλίμακας Φαρενάιτ. Η μεταβολή κατά 1°C ισοδυναμεί κατά 180/100°F ή 9/5°F ή 1,8°F
 Έτσι, η θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος είναι 32 βαθμοί Φαρενάιτ (°F) και αυτή στην οποία βράζει το καθαρό νερό 212 °F.Για να μετατρέψουμε τους βαθμούς της κλίμακας Κελσίου σε βαθμούς κλίμακας Φαρενάιτ,χρησιμοποιούμε τη σχέση:

                                                                           TF=32°+1,8·TC

όπου: 
TF η θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ και 
TC η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου.
 Η κλίμακα Φαρενάιτ χρησιμοποιείται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
 Σήμερα έχει σχεδόν αντικατασταθεί από την κλίμακα Κελσίου,πλην όμως χρησιμοποιείται σε περιορισμένους,μη επιστημονικούς,σκοπούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μερικές ακόμα χώρες όπως η Μπελίζε.
Θερμόμετρο με κλίμακα Κελσίου (εσωτερικά) και Φαρενάιτ (εξωτερικά)
 Στην κλίμακα Φαρενάιτ το σημείο πήξης του νερού είναι οι 32 βαθμοί Φαρενάιτ (°F) και το σημείο βρασμού του οι 212 (°F) (σε κανονική πάντα ατμοσφαιρική πίεση),χωρίζοντας έτσι τα δύο σημεία αναφοράς κατά 180 βαθμούς.Συνεπώς,ένας βαθμός της κλίμακας Φαρενάιτ ισούται με το 1/180 του διαστήματος μεταξύ πήξης και βρασμού.
Tο διάστημα 1 βαθμού Φαρενάιτ είναι διάστημα 5/9 του ενός βαθμού Κελσίου
 Το αντίστοιχο διάστημα στην κλίμακα Κελσίου είναι 100 βαθμοί.Έτσι το διάστημα 1 βαθμού Φαρενάιτ είναι διάστημα 5/9 του ενός βαθμού Κελσίου.Οι δύο κλίμακες έχουν κοινό σημείο στους -40 βαθμούς (δηλαδή -40 °F και -40 °C αναπαριστούν την ίδια θερμοκρασία).
 Το απόλυτο μηδέν στην κλίμακα Φαρενάιτ είναι οι −459,67 °F.Η κλίμακα Ράνκιν (R) φτιάχτηκε με την ίδια διαβάθμιση της κλίμακας Φαρενάιτ,έτσι ώστε το απόλυτο μηδέν να είναι 0 R.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:56 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΕΛΒΙΝ

|
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΕΛΒΙΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΕΛΒΙΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Πολλές φορές είναι χρήσιμο στην καθημερινή μας ζωή να γνωρίζουμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.Για παράδειγμα,κάθε φορά που θέλουμε να βγούμε από το σπίτι μας πρέπει να γνωρίζουμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι το περιβάλλον για να ντυθούμε κατάλληλα.Όταν ήσουν μικρός,κάθε φορά που φαινόσουν άκεφος,πιθανόν να θυμάσαι τη μητέρα σου να βάζει το χέρι της στο μέτωπο σου για να αισθανθεί πόσο ζεστό είναι ώστε να διαπιστώσει αν είσαι άρρωστος.Στην καθημερινή ζωή συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με το πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.Είναι δυνατόν με τις αισθήσεις μας να εκτιμήσουμε τη θερμοκρασία ενός σώματος;
Η πρώτη ατμομηχανή που κατασκευάστηκε από τον Τόμας Νιούκομεν και το βοηθό του Τζον Κάλυ το 1712 στη Αγγλία.Χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού.Η μηχανή αυτή τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε αργότερα από τον Βατ (1765) και αποτέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων ατμομηχανών
 Όταν ακουμπάς με το χέρι σου το μεταλλικό πόμολο της ξύλινης πόρτας,το πόμολο σου φαίνεται πιο κρύο από την πόρτα.Έχουν όμως διαφορετική θερμοκρασία;Οι αισθήσεις μας πολλές φορές μας παραπλανούν.
Μέσα σε ζεστό και σε παγωμένο νερό βυθίζουμε από ένα θερμόμετρο.Κατόπιν,βυθίζουμε τα θερμόμετρα μέσα σε ένα φλιτζάνι χλιαρό τσάι.Μέσα στο τσάι η ένδειξη των θερμομέτρων είναι η ίδια. Με το θερμόμετρο μετράμε αντικειμενικά τη θερμοκρασία ενός σώματος
 Για να μετρήσουμε με αντικειμενικό τρόπο τη θερμοκρασία ενός σώματος,χρησιμοποιούμε τα θερμόμετρα.
Το θερμόμετρο πρέπει να είναι σε επαφή μόνο με το σώμα που θερμομετρούμε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξή του
 Η θερμοκρασία του σώματος προσδιορίζεται από την ένδειξη του θερμομέτρου,το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με αυτό.Η λειτουργία των θερμομέτρων βασίζεται στη μεταβολή των ιδιοτήτων ορισμένων υλικών όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία τους.Για παράδειγμα,στο υδραργυρικό θερμόμετρο όταν η θερμοκρασία αυξάνεται,το μήκος της στήλης του υδραργύρου μεγαλώνει.Τα θερμόμετρα υπάρχουν σε διάφορους τύπους και μεγέθη.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΕΛΒΙΝ

 Στην κλίμακα Κέλσιου όπως και στη Φαρενάιτ οι θερμοκρασίες αναφοράς 0 και 100 ορίζονται αυθαίρετα.Υπάρχει άραγε κλίμακα που να μη βασίζεται σε κάποιο αυθαίρετο σημείο αναφοράς;Τα πειράματα έδειξαν ότι κανένα υλικό δεν μπορεί να ψυχθεί σε θερμοκρασία μικρότερη από -273 °C.Έτσι,οι επιστήμονες αντιστοίχισαν το μηδέν μιας νέας κλίμακας θερμοκρασιών στους -273 °C.Το μηδέν αυτής της κλίμακας ονομάζεται απόλυτο μηδέν και η κλίμακα αυτή ονομάζεται απόλυτη κλίμακα ή κλίμακα Κέλβιν.Η κλίμακα Κέλβιν έχει μόνο θετικές τιμές.
Αντιστοιχία μεταξύ της κλίμακας Κελσίου και της κλίμακας Κέλβιν:θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν=θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου+273
 Οι επιστήμονες μετρούν τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας την κλίμακα Κέλβιν.Ο "βαθμός" της είναι το Κέλβιν και συμβολίζεται με Κ.Μεταβολή θερμοκρασίας κατά ένα Κέλβιν είναι ίση με μεταβολή θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό Κελσίου.Για να μετατρέψουμε τους βαθμούς Κελσίου (TC) σε βαθμούς Κέλβιν (TK),χρησιμοποιούμε την αριθμητική σχέση:

                                                                       TK=TC+273

 Έτσι,η θερμοκρασία που λιώνει ο πάγος είναι 273 Κ και η θερμοκρασία που βράζει το νερό 373 Κ.Στη γη η μικρότερη θερμοκρασία αέρα που έχει παρατηρηθεί είναι 184 Κ (-89 °C) και η μεγαλύτερη 332 Κ (59 °C).Στο σύμπαν το εύρος των θερμοκρασιών είναι τεράστιο.Θερμοκρασίες που αγγίζουν το απόλυτο μηδέν,υπάρχουν στα πέρατα του διαστήματος και επιτυγχάνονται με τεχνητά μέσα στα γήινα επιστημονικά εργαστήρια.Θερμοκρασίες 20.000.000 Κ υπάρχουν στο εσωτερικό των αστέρων,όπως στον Ήλιο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
Κ  °CΕίδος θερμότητας
Απόλυτο μηδέν  0 -273,15
Χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί στο εργαστήριο10-9Ηλεκτρικής αντίστασης
Ενδογαλαξιακός χώρος3-270Θεωρητικά
Βρασμός του υγρού ηλίου4,2-269Θερμόμετρο αερίου
Στερεοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα (ξηρός πάγος)195-78Θερμόμετρο οινοπνεύματος
Ο πάγος λιώνει/Το νερό στερεοποιείται273,150Υδραργυρικό
Ανθρώπινο σώμα31037Υδραργυρικό
Βρασμός του νερού373,15100Υδραργυρικό
Ο χρυσός λιώνει1,3371,064Θερμόμετρο ηλεκτρικής αντίστασης
Φλόγα2,5002,200Πυρόμετρο - Θερμόμετρο ακτινοβολίας
Κέντρο της γης16,00015,700Θεωρητικά
Κέντρο του ήλιου107107Θεωρητικά
Αστέρες νετρονίων109109Θεωρητικά
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:42 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

|
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

   Για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου με στρεφόμενο πλαίσιο, κρεμάμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από πολλές λεπτές μεταλλικές ταινίες ώστε να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα μέσα στους πόλους ενός μόνιμου πεταλοειδούς μαγνήτη.
  Στις λεπτές μεταλλικές ταινίες διαβιβάζουμε το ρεύμα που πρόκειται να μετρηθεί.Οπότε δημιουργείται ένα ζεύγος δυνάμεων που περιστρέφει το πλαίσιο.
  Φροντίζουμε ώστε το πλαίσιο να είναι προσαρτημένο σε δύο σπειροειδή ελατήρια που το επαναφέρουν στη θέση ισορροπίας,όταν διακοπεί το ρεύμα που το διαρρέει.Όταν οι ταινίες είναι πολύ λεπτές,το πλαίσιο στρέφεται ακόμα και για ρεύματα έντασης 10-7Α.Γίνεται δηλαδή πολύ ευαίσθητο.
Όργανα με στρεφόμενο πλαίσιο
  Στους πιο διαδεδομένους τύπους πάνω στον άξονα στερεώνουμε ένα μακρύ δείκτη,ώστε από την εκτροπή του,βαθμολογώντας ανάλογα μία χαρτοταινία με ρεύμα γνωστής έντασης,να παίρνουμε την τιμή της έντασης κάποιου άγνωστου ρεύματος.
   Τη στιγμή που έχει εκτραπεί ο δείκτης και ισορροπεί σε μία θέση,η δύναμη επαναφοράς του ελατηρίου είναι ίση κατά μέτρο με τη δύναμη που δημιουργείται από το ρεύμα.Χωρίς το ελατήριο, ο δείκτης του οργάνου θα απόκλινε ως το τέλος της κλίμακας ακόμα και για πολύ ασθενή ρεύματα.
   Αν τώρα αλλάξουμε φορά στο ρεύμα,θα δούμε ότι ο δείκτης θα αποκλίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση και αυτό γιατί αλλάζουν φορά οι δυνάμεις που ενεργούν στο πλαίσιο με αποτέλεσμα να το περιστρέφουν αντίθετα.Για το λόγο αυτό τα όργανα με περιστρεφόμενο πλαίσιο δεν είναι δυνατό να μετρήσουν ρεύμα η φορά του οποίου αλλάζει π.χ. εναλλασσόμενο.
   Είναι φανερό ότι,αν το πλαίσιο του οργάνου που περιγράψαμε κατασκευαστεί από κάποιο σύρμα με μεγάλη εσωτερική αντίσταση και η κλίμακά του βαθμολογηθεί σε βολτ,θα προκύψει ένα βολτόμετρο με κινητό πλαίσιο.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81