ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:25 μ.μ. | | | Best Blogger Tips

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Η μικρότερη ακτίνα επιτρεπόμενης τροχιάς του ηλεκτρονίου ονομάζεται ακτίνα του Bohr και είναι ίση με  r1=0,53×10-10 m.
 Οι ακτίνες των άλλων επιτρεπόμενων  τροχιών του ηλεκτρονίου δίνονται από την εξίσωση:


                        rn = n2r1     Επιτρεπόμενες τροχιές

όπου: 

n είναι ακέραιος θετικός αριθμός,ο οποίος ονομάζεται κύριος κβαντικός αριθμός,και μπορεί  να πάρει τιμές  από  ένα μέχρι άπειρο: 


n=1,2,3,…,∞


 Όταν  το  ηλεκτρόνιο κινείται στην  τροχιά με τη  μικρότερη ακτίνα (n=1),τότε έχει  την  ελάχιστη  ενέργεια,που είναι ίση με 
με E1=-13,6 eV.


Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV)


 Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται σε ένα ηλεκτρόνιο, όταν αυτό επιταχύνεται μέσω διαφοράς δυναμικού 1 V.

1 eV=1,6×10-19 J Όταν κινείται στις άλλες επιτρεπόμενες τροχιές,τότε έχει ολική ενέργεια που δίνεται  από την εξίσωση:


              En = E1n2     Επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας

  Γνωρίζοντας τις τιμές των r1 και Ε1 και αντικαθιστώντας n=1,2,3,...στις εξισώσεις,υπολογίζουμε τις επιτρεπόμενες τιμές της ακτίνας και της ενέργειας.Οι τιμές αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:Κύριος
κβαντικός
αριθμός

n=1

n=2

n=3


n

r1

4r1

9r1


Ακτίνα 


Ολική
ενέργεια

Ε1

Ε1/4

Ε1/9


0


 Οι τιμές της ενέργειας είναι αρνητικές.Η μεγαλύτερη τιμή της ενέργειας είναι Ε=0.Αντιστοιχεί σε  και  και περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία το ηλεκτρόνιο έχει απομακρυνθεί από το άτομο (ιονισμός).

Επιτρεπόμενες τροχιές τον ηλεκτρονίου στο πρότυπο τον Bohr για το άτομο τον υδρογόνου
 Η φυσική σημασία τον αρνητικού προσήμου της ολικής ενέργειας είναι ότι απαιτείται προσφορά ενέργειας,για να απομακρυνθεί το ηλεκτρόνιο σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου τον πυρήνα.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81